ACT ALP bestaat uit twee afkortingen, ACT = Acceptance and Commitment Therapy en ALP =  Anna’s Lifestyle Protocol. ACT ALP is een compleet nieuwe manier van denken met een focus op het leven. Hierbij leer je een nieuwe, gezonde levensstijl aan te nemen.

Begin situatie

In Zweden helpt ACT ALP ontzettend veel mensen aan een gezondere levensstijl. De missie is om niet alleen in Zweden mensen te helpen, maar ook in andere landen. Nederland is een onderdeel van deze gewenste uitbreiding. Daarvoor wilden wij een bedrijfsplan opstellen, om zo externe investeerders te overtuigen om in ons te investeren. Wij hebben gezocht naar een passend bedrijf en zijn via LinkedIn bij Kiemkr8 gekomen.

Aanpak

Samen met Kiemkr8 hebben we een plan opgesteld om uiteindelijk tot een bedrijfsplan te komen. Via de 8 van Kiemkr8 en begeleiding van Bianca en Anne Marie hebben wij dit bedrijfsplan uiteindelijk opgezet. Het meest interessante onderdeel hierbij waren de brainstorms waarbij werd nagedacht over; wie zijn je klanten, je concurrenten et cetera. Dit zijn eigenlijk standaard dingen, maar door hier bewust mee aan de slag te gaan kun je je onderscheiden.

Resultaat

Uiteindelijk is er een bedrijfsplan opgesteld waaruit delen zijn geïmplementeerd in de praktijk. Het proces van het doorlopen, van de verschillende stappen was erg leerzaam en heeft voor nieuwe inzichten gezorgd die normaal waarschijnlijk niet aan bod waren gekomen.

Huidige situatie

Momenteel zijn we druk bezig met de uitbreiding en er wordt een vertaling van ons boek gemaakt naar het Nederlands. We wachten op een doorbraak, maar we geloven dat deze binnenkort zeker komt!